Rätt till vård-konferensen

 

Den 26:e november 2010 hölls det en konferens på KI i Stockholm. Det var 36 arrangörer varav många som ställs sig bakom Rätt till vård-initiativet. Konferensen hade två syften: 

1. Att aktualisera frågan om papperslösas rätt till vård och skapa offentlig debatt samt opinion.

2. Att erbjuda en naturlig mötesplats för politiker, yrkesaktiva, forskare och engagerade samt skapa förutsättningar för att bygga en gemensam plattform.

 

Konferensens hemsida där allt material ligger uppe.

 

Moderator var Bengt Westerberg - Ordförande Svenska Röda Korset

 

Talare under dagen
  •  Anders Björkman - Professor, Institutionen för Medicin, Enheten för infektionssjukdomar, Karolinska Institutet. Grundare Läkare i världens klinik Stockholm.
  • Anne Sjögren - Sjuksköterska, en av Rosengrenska nätverkets grundare, nu i samarbete med Röda Korset.
  • Gunilla Klingberg - Ordförande i Sveriges Tandläkarförbund, docent och övertandläkare i pedodonti (barn- o ungdomstandvård) på Mun-H-Center i Göteborg.
  • Thomas Flodin - Ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd.
  • Boris Pendic - Farmaceut student och förre detta papperslös.
  • Paul Hunt - Professor, University of Essex, UN Special Rapporteur on the right to health (2002-2008).
  • Nathalie Simonnot - Deputy director, Coordinator for national programmes, Advocacy and communication, Médecins du monde.
  • Henry Ascher - Docent och universitetslektor vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg, barnläkare vid Flyktingbarnteamet, Gamlestaden i Göteborg, medicinskt ansvarig för Rosengrenska kliniken samt ordförande för Svenska Barnläkarföreningens Arbetsgrupp för flyktingbarn.
  • Samtal mellan Agneta Pleijel - Författare till romaner, dramatik och poesi. Har aktivt deltagit i diskussionen om asylfrågor, särskilt vad avser asylsökande familjer med apatiska barn men även andra mycket sjuka flyktingars rätt till asyl och vård, Anna-Karin Eklund - Ordförande Vårdförbundet, och Lennart Molin - Biträdande generalsekreterare Sveriges Kristna Råd.

 

Sedan följde en paneldiskussion med dagens talare.

Modererar och summerar: 
Ingemar Engström - Professor i barn- och ungdomspsykiatri, ordförande i Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik och sakkunnig i Statens Medicinsk-Etiska Råd.

 

 


 
stäng